Ne kemi dizajnuar portalin Politikajashtme.comh
Ne kemi dizajnuar logon e kompanisë Bajraktari Groupi